Adapted from Pushtimargiya Seva Riti Book

Date

Tithi

Vastra

Shree Mastak Shringar

Abharan / Abhushan

Samagri

16/Jan/2015

Posh Vad Agiyaras

Black Satin

Mukut; Tiparo

 Gold

 

17/Jan/2015

Posh Vad Baras (Shattila ekadashi)

Pink Satin

Kulhe Paag

Heera – stone and diamond work and Jadau

Shingoda na Sev na Ladu and Til na Mohanthal ni samagri

18/Jan/2015

Posh Vad Teras

Red Kin khab

Jadau Kulhe and Jhari Gaukarna

Heera - stone and diamond work

 

19/Jan/2015

Posh Vad Chaudas

Red Satin

Chajjedar Paag and Simple Mor Chandrika, 4 Katara

Gold and Jadau

 

20/Jan/2015

Posh Vad Amavas

White Jhari

Kulhe Paag

Panna

 

21/Jan/2015

Maha Sud Ekam

Red Jhari

Gol Paag and Sehro

Panna and Piroja

 

22/Jan/2015

Maha Sud Bij

Pachrangi (Multi-coloured) Jhari

Gol Chira and Tiparo

Manek

 

*23/Jan/2015*

Maha Sud Trij

(Chaturthi kshayatithi)          (Shree Mukundrai Prabhu [kashi] patotsav; Param Bhagwadiya Shree Damodardas Harsaniji Utsav)

White Jhari

Dumala and Jadau Sehro

Panna and Moti (Pearl)

God na Khichadani samagri

*24/Jan/2015*

Maha Sud Pacham (Vasant Panchmi)

White

Gattibhog ni samagri

25/Jan/2015

Maha Sud Chatth

White

White Kulhe and Chamak ni Jod

Gold

 

26/Jan/2015

Maha Sud Satam

Red Sutraav

Red Paag, Chandrika

Gold

 

27/Jan/2015

Maha Sud Atham

White

Tiparo

Gold

 

28/Jan/2015

Maha Sud Nom

White

Gol Paag, Chandrika

Gold

 

29/Jan/2015

Maha Sud Dasam

Orange

Sehro

 

30/Jan/2015

Maha Sud Ekadashi (Jaya Ekadashi)

White Chaatavala (Tapka/ with dots)

Mukutkachni

Gold

Kachori, Chaashvada, Fiko (Chana – Gram flour ni puri) Gunja, Maida (Plain flour) Puri, Chana (Gram flour) ni daal na fadfadiya, chana (Gram flour) na lot ni Sev, Vagharela Chana, Bhujena, Aghota doodh (milk), bilsaaru, falfaladi, penda, barfi, sour and sweet yogurt, pickles for utsav etc.

31/Jan/2015

Maha Sud Baras

White

Paag

Gold

 

 

Leave a comment

All comments are moderated before being published